Fond rozvoje škol

Fond rozvoje škol

Magazín NejBusiness.cz, spolek I4U a další partneři spustili unikátní Fond rozvoje škol. "Vnímáme vzdělání jako velmi důležité pro rozvoj nejen dětí a mladých lidí, ale také firem. Vzdělání je základ," říká Petr Hamrozi, hlavní koordinátor projektu Odborníci Do Škol.
Nicméně možnosti mnoha škol jsou velmi omezené. To by měl Fond rozvoje škol postupně změnit. "Věříme, že se do fondu zapojí co nejvíce významných společností, které si uvědomují nutnost investic do kvality vzdělání budoucích generací," dodává Petr Hamrozi.

 

Nutnost podpory

Fond rozvoje škol si klade za cíl postupně shromažďovat finanční prostředky na dlouhodobý, systematický a efektivní rozvoj škol a možnosti vzdělávání obecně. Kvalitní vzdělání je základem budoucího úspěchu mnoha firem. Na to se často velmi zapomíná a spoléhá se na stát.

Žel, mnozí lidé, kteří ve státní správě (např. na ministerstvech) rozhodují o finančních prostředcích pro školy, nevidí tyto souvislosti a nevnímají jako potřebné podporovat rozvoj škol systematicky s důrazem na potřeby škol i jednotlivých firem - tedy budoucího uplatnění žáků.
Za mnoho let jsme se o tom nesčetněkrát přesvědčili (ikdyž někteří ministři tvrdili opak). Často se jedná pouze o plané sliby a český průmysl na to dlouhodobě doplácí. 

Jedinou cestou, jak tuto situaci změnit, je spojit síly významných regionálních, národních i nadnárodních firem a společně podporovat školy, učitele a především jednotlivé žáky a studenty v jejich dalším rozvoji.

Fond klade  důraz také na koordinaci současné i budoucí podpory firem s ohledem na jednotlivé školy, potřeby trhu nebo jednotlivých profesí.

 

Co Fond může podpořit

Cílem fondu je podpořit zejména tyto oblasti:

 • praktickou a efektivní výuku v perspektivních oborech - kladení důrazu na praktickou stránku výuky a také na současné potřeby škol i jednotlivých firem a profesí...
 • zlepšit technické vybavení škol - např. technologické (stroje, nástroje, IT, systémy...)
 • aktivity vedoucí ke zkvalitnění výuky, rozvoji dětí a mladých lidí v praktických dovednostech nebo například zvýšení zájmu o perspektivní obory (např. technické, zdravotnictví nebo potravinářství)

 • praktický rozvoj dětí - např. formou účasti na odborných akcích v ČR i zahraničí (konference, školení, exkurze, stáže, apod.

 • podpora, motivace a profesní rozvoj pedagogů - mnohdy jsou to právě oni, kdo dokáží nadchnout děti a mladé lidi od většího zájmu

 

Pravidelná podpora a realizace

Školy mají možnost průběžně žádat o podporu pro své projekty, které budou vyhodnocovány dle aktuálních možností fondu. Předpokládáme velký zájem ze strany škol, samozřejmě možnosti jsou omezené.

Správcem Fondu je spolek I4U, který je hlavním realizátorem projektu Odborníci Do Škol.

 

Pro všechny typy škol z celé České a Slovenské republiky

O podporu z Fondu rozvoje škol mohou žádat školy, které se zapojily do projektu Odborníci Do Škol (pokud jste tak ještě neučinili, můžete učinit několika jednoduchými kroky).
Finanční prostředky budou k dispozici všem typům škol - základní, střední a vysoké bez ohledu na zřizovatele. Žádat mohou školy z České republiky i ze Slovenska.

 

Jednoduchá příprava projektu

Celou žádost se rozhodli maximálně zjednodušit. Proto příprava projektu nezabere školám mnoho času.

Vyplňte jednoduchý formulář na stránkách magazínu NejBusiness.cz - zobrazit formulář >>>

 

Průběžné žádost i na více projektů

Školy mohou žádat:

 • průběžně ve školním roce

 • bez omezení minimální nebo maximální částky

 • na jeden stejný projekt maximálně jednou ročně

 • na jakýkoliv počet projektů - doporučujeme jednotlivé žádosti rozdělit na konkrétní cíle, aktivity, potřeby nebo například projekty

 • maximálně jedna žádost za měsíc - z důvodů omezených kapacit doporučujeme žádat na jeden projekt maximálně jednou měsíčně

 

Spolufinancování

 • projekty mohou být podpořeny až do výše 100% pořizovacích nákladů

 • spoluúčast - pokud máte možnost spoluúčasti, jistě doporučujeme tuto možnost využít - může to mít vliv na rozhodování hodnotitelů

 

Kontakt

 • Petr Hamrozi, manager projektu
  E-mail:
  petr.hamrozi (at) spoleki4u.cz
  Mobil: +420 733 139 882 (CZ), +421 949 311 148 (SK)

Generální partner

E-FeedBack.cz
Lidský potenciál naplno!

Partneři a podpora

Hamri.cz   NejBusiness.cz

Sarapis - doplněk stravy    Immunn44 - pro Váš imunitní systém
Info-AutoMotive.cz

Facebook

Page generated in 1.2142 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál