Rekordní obrat ŘLP ČR

Rekordní obrat ŘLP ČR

Hrubý zisk státního podniku  letového provozu České republiky v roce 2017 dosáhl 484 milionů korun a to při celkovém obratu ve výši 4 191 664 tis. Kč. Jedná se tak o nejvyšší obrat v historii podniku. I přes snížení cen za poskytované služby v roce 2017 byl dosažen a překročen plánovaný výsledek hospodaření. Stejně jako v předchozích letech byla finanční situace společnosti v roce 2017 stabilní a podnik byl schopen se vyrovnat se všemi svými závazky. Hospodářské výsledky schválila na svém dnešním jednání dozorčí rada podniku

ŘLP ČR, s.p. je financován z vlastních zdrojů plynoucích z výnosů za poskytované služby. Výše všech povinných odvodů podniku do státního rozpočtu, včetně daně z příjmů za rok 2017, překročila 1 miliardu Kč. Kromě daňových povinností podnik zajistil v souladu s předpisy i odvod do fondu zakladatele ve výši 138 mil. Kč. „I přes rostoucí konkurenci v tomto prostředíjsou provozní a hospodářské výkony podniku důkazem správného zákaznického přístupu i kvalitního manažerského řízení“, komentoval hospodaření ŘLP ČR, s. p., ministr dopravy v demisi Ing. Dan Ťok.

Do pozitivních hospodářských výsledků podniku se významně promítla dobrá kondice mezinárodní letecké dopravy. V roce 2017 bylo v českém vzdušném prostoru zaznamenáno 853 383 pohybů a příznivou skutečností je také pokračující významné oživení letového provozu na letišti v Praze (148 052 startů a přistání). Pro letecké dopravce je český vzdušný prostor dlouhodobě atraktivní vzhledem k vysoké úrovni bezpečnosti, dostatečné kapacitě a zákaznicky nastavené cenové politice. Ceny za poskytované služby podnik nezvýšil od roku 2009.

Hlavním zdrojem příjmů podniku v roce 2017 bylo poskytování letových navigačních služeb. Tyto výnosy představovaly 94,5 % z celkových výnosů podniku. Na dosažených výnosech se nejvíce podílely výnosy z traťových navigačních služeb – 3 135 479 tis. Kč (79,1 % z celkových výnosů).

Druhou nejvýznamnější výnosovou položkou byly výnosy z letištních a přibližovacích služeb 607 557 tis. Kč (15,3 % celkových výnosů).

Další významnou výnosovou položkou jsou komerční aktivity podniku ve výši 111 milionů Kč, konkrétně činnost Letecké školy ŘLP ČR, s. p. (obchodní jméno CANI Czech Air Navigation Institute). Tyto výsledky v sobě odráží především úspěšně probíhající výcvik řídících letového provozu pro Bosnu a Hercegovinu. Poptávka zahraničních klientů dynamicky rostla po nabídce činností kalibrační letky podniku, která dlouhodobě působila u zákazníků v Uzbekistánu, Gruzii a Španělsku

„Ekonomické výsledky podniku odráží rostoucí zájem leteckých dopravců o naše služby. V souladu s evropskou legislativou v oblasti výkonnostního plánování jsme v roce 2017 snížili poplatek za přeletovou jednotku o 26 Kč, což snížilo náš zisk o přibližně o 76 mil. Kč. Ke stejnému kroku jsme přistoupili i v roce 2018, kdy jsme cenu za přeletový poplatek snížili o 56 Kč. S ohledem na tento vývoj intenzivně rozvíjíme naše komerční aktivity a účastníme se procesu liberalizace trhu letových provozních služeb v Evropě. Úspěch v soutěži na výcvik řídících letového provozu pro Bosnu a Hercegovinu i pro Maltu jsou toho nejlepším důkazem“, uvedl generální ředitel ŘLP ČR, s. p., Ing. Jan Klas.

V souladu s mezinárodními předpisy bude dosažený zisk použit zejména na další rozvoj letových provozních služeb v České republice. Dobré hospodářské výsledky poslouží jako základ pro další strategický rozvoj podniku a udržení jeho silné pozice jako technologické špičky v regionu. Současně také vytváří podmínky pro naplnění požadavků ministerstva dopravy v rámci čerpání prostředků z fondu zakladatele.

Zdroj informací

ŘLP a NejBusiness.cz

Datum

23.4.2018

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Generální partner

E-FeedBack.cz
Lidský potenciál naplno!

Partneři a podpora

Hamri.cz   NejBusiness.cz

Sarapis - doplněk stravy    Immunn44 - pro Váš imunitní systém
Info-AutoMotive.cz

Facebook

Page generated in 1.4548 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál