ČEZ stále roste společně se zisky

ČEZ stále roste společně se zisky

Čistý zisk Skupiny ČEZ v prvním čtvrtletí 2018 dosáhl 7,3 mld. Kč a provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl výše 17,5 mld. Kč. Meziroční pokles o 1,5 mld. Kč je způsoben jednorázovým výnosem z dohody o narovnání se společností Sokolovská uhelná v roce 2017, vlivem nižších realizačních cen elektřiny z tradičních výrobních zdrojů a nižší výrobou paroplynové elektrárny Počerady z důvodu příznivějších spotových cen elektřiny a plynu v roce 2017. Skupina ČEZ potvrdila očekávanou výši provozního zisku před odpisy (EBITDA) za celý rok 2018 na úrovni 51 až 53 mld. Kč a také čistého zisku očištěného na úrovni 12 až 14 mld. Kč.

Provozní výnosy dosáhly 45,4 mld. Kč a meziročně klesly o 14 %. Výroba elektřiny z tradičních zdrojů meziročně klesla o 7 % na 15,6 TWh, přičemž výroba z jaderných zdrojů dosáhla 7,1 TWh stejně jako v prvním čtvrtletí 2017. Výroba elektřiny z větrných, fotovoltaických a malých vodních elektráren naopak meziročně vzrostla o 2 % na 0,6 TWh. Podíl výroby z bezemisních zdrojů činil 52 % a dlouhodobě roste. Před deseti lety činil tento podíl pouze 38 %.

„Skupina ČEZ dále posiluje pozici v Evropě v oblasti nové energetiky. Byla vydána povolení na výstavbu a provoz prvních čtyř větrných elektráren Skupiny ČEZ ve střední a západní Francii a pokračuje akviziční i organický růst v oblasti komplexních energetických služeb. Získali jsme 100% podíl v polské společnosti Metrolog a dokoupili 25% podíl ve společnosti ENESA, čímž se společnost ENESA stala 100% dceřinou společností ČEZ ESCO. Celkové tržby skupiny ESCO z nekomoditních produktů za I. čtvrtletí dosáhly 3 mld. Kč, z čehož tržby v ČR činily téměř 1,4 mld. Kč. Od počátku roku se pozitivně vyvíjí cena akcií, tržní kapitalizace ČEZ vzrostla o téměř 38 miliard korun, tj. o více než 14 %,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Daniel Beneš.

„Skupina ČEZ vygenerovala v prvním čtvrtletí provozní cash flow přes 17 mld. Kč a celkový čistý dluh klesl meziročně o více než 18 mld. Kč na úroveň 121 mld. Kč. Jsem rád, že náš fond Inven Capital dokončil přeměnu právní formy a naplnil tím odkládací podmínku pro to, aby Evropská investiční banka svěřila Skupině ČEZ 50 mil. EUR do správy na investice do inovativních a rychle rostoucích start-upů zaměřených na čisté energie a inteligentní technologie,“ uvedl místopředseda představenstva a ředitel divize finance Martin Novák.

Meziročně se podařilo zvýšit objem prodeje i distribuce elektřiny koncovým zákazníkům o 0,2 TWh, objem prodeje plynu koncovým zákazníkům o 0,2 TWh a objem prodeje tepla o 0,2 tis. TJ. Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce vzrostla meziročně o 1,0 %, po klimatickém a kalendářním očištění o 0,4 %.

Zdroj informací

ČEZ, a. s. a NejBusiness.cz

Datum

10.5.2018

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Generální partner

E-FeedBack.cz
Lidský potenciál naplno!

Partneři a podpora

Hamri.cz   NejBusiness.cz

Sarapis - doplněk stravy    Immunn44 - pro Váš imunitní systém
Info-AutoMotive.cz

Facebook

Page generated in 1.4195 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál