Společnost GLS získala ocenění Společensky odpovědná firma kraje Vysočina pro rok 2017

Společnost GLS získala ocenění Společensky odpovědná firma kraje Vysočina pro rok 2017

Přepravce balíků GLS byl oceněn za svůj CSR program ThinkResponsible, prostřednictvím něhož prosazuje principy trvale udržitelného rozvoje a sociálně zodpovědné firmy. Při udělování Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost pro rok 2017 obsadila GLS druhé místo. V rámci iniciativy ThinkGreen GLS usiluje o snižování negativních dopadů balíkové přepravy na životní prostředí, neustále snižuje průměrný objem emisí CO2 na doručený balík, vysazuje stromy nebo podporuje projekt Do práce na kole. V rámci ThinkSocial podporuje například organizaci Dejme dětem šanci nebo vánoční projekt Daruj hračku.

GLS získala druhé místo Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost pro rok 2017 v kategorii soukromého sektoru do 250 zaměstnanců. Do letošního třetího ročníku regionální soutěže se přihlásilo 29 subjektů. „Z ocenění máme pochopitelně velkou radost, společenská zodpovědnost a ekologie jsou pro nás velmi důležitá témata. Na nadnárodní úrovni celkově zaměstnáváme již 32 odborníků specializujících se přímo na životní prostředí,“ uvádí Pavel Včela ředitel GLS Česká republika, a dodává: „Pokud porovnáme fiskální rok 2015/16 a 2016/2017, v meziročním srovnání se nám v rámci Evropy podařilo snížit průměrný objem emisí CO2 na jedno vozidlo o 15 %. Celá skupina GLS zároveň snížila spotřebu vody o 8,3 % a zvýšila podíl recyklovaného papíru z 3,1 % na 7,3 %.“

Iniciativa ThinkGreen a ThinkSocial

V rámci CSR programu ThinkResponsible se GLS ve všech zemích své působnosti zaměřuje na dva dílčí programy, kterými jsou ThinkGreen a ThinkSocial. Prvně zmíněný se soustředí na ochranu životního prostředí, konkrétně na odpovědné využívání zdrojů, snižování emisí a optimalizaci odpadového hospodářství. ThinkSocial se zaměřuje na sociální zodpovědnost, a to jak uvnitř vlastní firmy, tak i mimo ni. Klade důraz na respekt vůči zaměstnancům, na jejich potřeby i na jejich osobnostní a profesní růst. ThinkSocial ale pomáhá i lidem, kteří nejsou spjati s GLS. Příkladem může být podpora organizace Dejme dětem šanci nebo bezplatný svoz vánočních dárků v rámci projektu Daruj hračku.

Reálné kroky k lepšímu životnímu prostředí

Společnost GLS usiluje o minimalizaci dopadů balíkové přepravy na životní prostředí. Svůj systém managementu životního prostředí má certifikován podle normy ISO 14 001:2015, s jejíž pomocí pravidelně zaznamenává a monitoruje svůj pokrok v oblasti ekologie. V rámci celé skupiny GLS se shromažďují data týkající se emisí, spotřeby zdrojů a likvidace odpadů. Metoda využívaná pro výpočet emisí je v souladu s normou ISO 14064-1 a Kjótským protokolem o snižování emisí skleníkových plynů. Výsledky dlouhodobého úsilí GLS pravidelně zveřejňuje ve Zprávě o udržitelném rozvoji. GLS také pravidelně obměňuje svůj vozový park s důrazem na ekologické aspekty nově pořizovaných vozů. V Evropě zajišťuje dopravu balíků i elektromobily, dodávkami na stlačený zemní plyn nebo elektrokoly. Emise vzniklé přepravou balíků kompenzuje výsadbou stromů do české krajiny. Přepravce je také generálním partnerem projektu Do práce na kole.

Zdroj informací

GLS a NejBusiness.cz

Datum

23.5.2018

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Generální partner

E-FeedBack.cz
Lidský potenciál naplno!

Partneři a podpora

Hamri.cz   NejBusiness.cz

Sarapis - doplněk stravy    Immunn44 - pro Váš imunitní systém
Info-AutoMotive.cz

Facebook

Page generated in 1.5764 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál