Průběžné výsledky klinických studií SOTIO

Průběžné výsledky klinických studií SOTIO

SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF, prezentovala na právě probíhající Výroční konferenci Americké společnosti klinické onkologie 2018 (American Society of Clinical Oncology – ASCO) nové, statisticky i klinicky významné výsledky fáze II svých klinických studií hodnotících DCVAC, přípravek aktivní buněčné imunoterapie. U pacientek s nádorovým onemocněním vaječníků, kterým byl podáván přípravek DCVAC/OvCa a u pacientů s karcinomem plic, kterým byl podáván přípravek DCVAC/LuCa, se ve srovnání s pacienty, kteří podstoupili standardní léčbu, riziko zhoršení nemoci či smrti podstatně snížilo.

V klinické studii SOV01 byl pacientkám s nádorovým onemocněním vaječníků podáván DCVAC po prvotním chirurgickém zákroku a ukončení chemoterapie. Ve srovnání s pacientkami, kterým DCVAC nebyl podáván, se riziko progrese nebo smrti snížilo o téměř 60 %. V prezentovaných studiích hodnotících přípravek DCVAC/OvCa bylo rovněž prokázáno, že jeho aplikace nepřináší pacietům žádné závažné vedlejší účinky.

„Prodloužení času před progresí onemocnění bylo v počátečních fázích léčby pro pacientky přínosem, což potvrdil i významný trend prodloužení celkového přežití u pacientek, kterým byl podáván DCVAC,“ komentuje profesor Lukáš Rob z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, hlavní zkoušející studie SOV01. „Žádná schválená léčba u této skupiny pacientek nevykazuje takto výrazné klinické přínosy,“ dodává. Další podrobnosti o výsledcích klinické studie SOV01 jsou k dispozici v abstraktu a prezentaci z kongresu ASCO.

V rámci klinické studie SOV02 byl DCVAC/OvCa podáván společně s chemoterapií pacientkám s první recidivou karcinomu vaječníků. „Proces sběru dat ještě pokračuje, nicméně průběžné výsledky analýz ukazují, že tyto pacientky žijí déle, než pacientky se standardní léčbou. Pokud bude tento trend konzistentní až do ukončení studie, mohly by pacientky, kterým byl podáván DCVAC, žít až o rok déle než ty, které dostávaly pouze chemoterapii,“ uvedl hlavní zkoušející studie SOV02, profesor David Cibula z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, který byl v minulosti mimo jiné předsedou Evropské společnosti gynekologické onkologie (ESGO). Profesor Cibula se podílí rovněž na realizaci studie SOV01. Abstrakt s dalšími podrobnostmi o výsledcích klinické studie SOV02 je k dispozici zde.

„Na základě slibných výsledků fáze II našich klinických studií s DCVAC/OvCa jsme se rozhodli pro realizaci dalších studií, a to včetně globální studie fáze III,“ dodává Radek Špíšek, generální ředitel SOTIO.

V rámci klinické studie SLU01 SOTIO hodnotilo rovněž přípravek DCVAC/LuCa v kombinaci s chemoterapií u pacientů s pokročilým nebo metastaticým nemalobuněčným karcinomem plic. U pacientů, kterým byl podáván DCVAC, se ve srovnání s pacienty léčenými pouze standardní chemoterapií, snížilo riziko úmrtí o 44 %. Výsledky studie jsou statisticky i klinicky významné. Víc informací lze najít v abstraktu a na posteru prezentovaném na kongresu ASCO.

Každoroční kongres ASCO je jednou z největších a nejprestižnějších vzdělávacích a vědeckých akcí v onkologii. Pětidenní akce (1.6. – 5.6.2018) umožňuje lékařům a vědcům prezentovat výsledky výzkumu onkologickým odborníkům z celého světa. Kongresu se letos účastní více než 32.000 návštěvníků. Aktuální výsledky výzkumu a klinických studií prezentované na ASCO každoročně představují pokrok dosažený v boji proti nádorovým onemocněním.

Zdroj informací

SOTIO a NejBusiness.cz

Datum

4.6.2018

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Generální partner

E-FeedBack.cz
Lidský potenciál naplno!

Partneři a podpora

Hamri.cz   NejBusiness.cz

Sarapis - doplněk stravy    Immunn44 - pro Váš imunitní systém
Info-AutoMotive.cz

Facebook

Page generated in 1.2289 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál