Odborníci Do Škol

Odborníci Do Škol

Spolek I4U, ve spolupráci s magazínem NejBusiness.cz, společností Hamri Plus s.r.o. a jednotlivými partnery, připravil Česko-slovenský projekt, který si klade za cíl pomoci mladým lidem, pedagogům a samozřejmě firmám všech typů a velikostí.


Co  projekt řeší

 • nedostatek správných vzorů mezi dětmi a mladými lidmi
 • nedostatek motivace mezi dětmi a mladými lidmi k rozvoji a maximálnímu využití svých darů a nadání
 • slabé využití obrovského potenciálu mladých lidí
 • nedostatek odbornosti a kvalitního vzdělání mezi mladými lidmi
 • slabé možnosti odborného a profesního růstu mezi mladými
 • vzrůstající počet mladých lidí, kteří jsou neuplatnitelní na trhu práce
 • vzrůstající počet mladých, kterým se nechce pracovat - nemají motivaci ani důvod
 • nezájem mladých lidí o perspektivní obory a ty obory, ve kterých chybí odborníci
 • únava a vyčerpání pedagogů na všech typech škol, nedostatek jejich motivace
 • nedostatek odborných a profesních zkušeností mezi některými pedagogy
 • malé možnosti odborného a profesního růstu mezi pedagogy
 • nedostatek odborníků a pracovníků mezi firmami ze všech oborů a oblastí
 • vysoké výdaje státu na sociální politiku a podporu v nezaměstnanosti mezi mladými
 • vysoké výdaje na vzdělávání, mnohdy neefektivní, neodborné a zastaralé
 • slabá provázanost škol s firmami a potřebami trhu práce včetně nepružnosti
 • mnohdy slabá prestiž ČR v zahraničí
 • nízká konkurenceschopnost některých českých firem v samotné ČR i v zahraničí
 • slabé využití obrovského potenciálu, který ČR má - díky lidským zdrojům
 • slabé využití potenciálu regionů ČR

 

Uvedli jsme několik hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli projekt, ve spolupráci s jednotlivými partnery, realizovat. Při stanovení oblastí vycházíme z dlouholetých zkušeností, pozorování a mnohých rozhovorů s mladými lidmi, pedagogy i zástupci firem z mnoha měst a obcích České republiky a Slovenska.

 

Zkušenosti z celé České republiky a Slovenska

Díky některým naším projektům, zejména unikátní putovní výstavě BIBLE VČERA, DNES a ZÍTRA, jsme od roku 2009 zavítali do cca 120 města a obcí ČR a Slovenska, hovořili s desítkami tisíc lidí, realizovali přednášky k cca 60-70 000 mladých lidí. Několikadenní pobyty v jednotlivých městech a obcíh a poznání prostředí nám umožnilo získat velmi ucelený přehled a zkušenosti o výše zmíněných problémech a především - nalézt velmi jednoduché, i když možná zdlouhavé, řešení.

Na jednotlivých řešeních jsme se nezávisle shodli s mnoha mladými lidmi, pedagogy i zástupci firem. Možná jednotlivá řešení nejsou ideální, ale je potřeba někde začít...

 

Konkrétní kroky k dosažení cílů

 • pravidelně pořádat odborné a tématické přednášky a besedy se zajímavými a úspěšnými lidmi z vybraných oborů
 • pravidelné akce související s vybranými obory - besedy, konference, výstavy, roadshow, přednášky...
 • pořizovat televizní záznamy vybraných přednášek a besed
 • systematická práce s dětmi a mladými lidmi se zaměřením na pomoc v jejich osobním rozvoji
 • podpora odborného a profesního vzdělávání mezi mladými a pedagogy
 • konkrétní podpora nadějných talentů mezi mladými lidmi
 • podpora demotivovaných a unavených pedagogů, kterých je v ČR a na Slovensku čím dál více...
 • odstranit nebo výrazně zmírnit legislativní a finanční důvody vedoucí k silné demotivaci mladých lidí, zaměstnanců a firem obecně

 

Významné osobnosti

Do projektu se postupně zapojují osobnosti, které budou hlavními vzory – řečníky přednášek nebo workshopů:

 • významné osobnosti podnikatelského prostředí – majitelé významných firem a jejich představitelé s lokálním, regionálním, národním i mezinárodním významem z mnoha oborů průmyslu a služeb (IT, strojírenství, automotive, stavebnictví a řemesla, potravinářství, hutnictví, zemědělství, zdravotnictví, finance...)
 • významné osobnosti z jednotlivých oborů a služeb – významní odborníci ve svých oborech, vědci, lékaři…
 • významné osobnosti veřejného života - vybraní politici a představitele státu, krajů, měst a obcí

 

Cílové skupiny

 • žáci a studenti ZŠ, SŠ a VŠ - cca 500 000 žáků a studentů
 • pedagogové a školy - cca 5 000 škol a cca 70 000 pedagogických pracovníků
 • firmy a její zaměstnanci - cca 20 000 firem a 500 000 zaměstnanců

 

Pro školy, pedagogy, žáky a studenty, firmy a samozřejmě odborníky

Do projektu se mohou bezplatně zapojit:

 

Více informací

Máte-li zájem získat podrobnější informace k projektu a jednotlivým tématům včetně dotazů, případně máte zájem o zapojení se do projektu nebo nabízíte konkrétní pomoc, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat:

 • Petr Hamrozi, manager projektu
 • E-mail: petr.hamrozi (at) spoleki4u.cz
 • Mobil: +420 733 139 882 (CZ), +421 949 311 148 (SK)

Generální partner

E-FeedBack.cz
Lidský potenciál naplno!

Partneři a podpora

Hamri.cz   NejBusiness.cz

Sarapis - doplněk stravy    Immunn44 - pro Váš imunitní systém
Info-AutoMotive.cz

Facebook

Page generated in 1.192 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál